Iune 3: No ke Kuʻikahi me nā ʻĀina ʻĒ

June 3, 1850:  Regarding Treaties with Foreign Nations

On June 3, 1850, the Privy Council considered a number of issues related to foreign relations. Of some interest is the determination that if the French and English refused to make a new treaty similar to that made with the United States, notice would be given that the existing treaty would cease in one year.

Available in Privy Council Minutes, Manuscript 1847-1850, Hawaiian

Ahakuka malu Iune 3. 1850
Noho mai la ka Moi wahine
Ka Mea Kiekie Koni Ana

[kolamu 1]
O Paki
ʻ Kekuanaoa
ʻ Kanaina
ʻ Kanoa
ʻ Namakeha
ʻ Kapeau

[kolamu 2]
O Kanehoa
ʻ Kapaakea
ʻ Kaeo
ʻ Mr. Wyllie
ʻ Lee

Lorrin Andrews Kakauolelo
Ua heluheluia ka Pule
Mooolelo o kela Aha, ua heluheluia, ua hooponoia, a ua aponoia

Olelo mai Mr. Wyllie, ua hoike mai oia i kekahi mau palapala mamua i na la 6 a me ka 13 ana i hoike ai; a, i keia a e hoike ana oia; penei, i na Kapena Courtenag no ka 24 o Augate, a ua loaa ia ia i ka 30 o May Mei i hala aku nei.

Ae mai ka Aha ia Waile e pane aku.

Olelo hou mai Mr. Wyllie he mau palapala hou kana na Mr. Judd mai; ua laweia mai a ua heluhelu ia.

2 palapala aupuni a Mr. Judd 7 Maraki heluia 15.
3 palapala aole na ke aupuni _____ __________
4 ka palapala a Mr. Wyllie ia Mr. Judd hel. 56 Mei 13
5 __________________________________ 57 June 1

Hoakaka mai Mr. Waile i ke ano o ia mau palapala me ka lana ana o ka manao e loaa paha ia Mr. Judd ma Ladana, a i ole ia e oluolu iki paha i kona hoi ana mai i Amerika huipuia.

Ua ae mai ka Aha i ka Mr. Waile kauoha ana ia Dr Judd, ina paha e hoole o ko Ferani a me ko Beretania aole e hana i kuikahi hou e like me ke kuikahi me ko Amerika Huipu ia; alaila, e hoakaka ia lakou, a pau ka makahiki, pau hoi ke kuikahi.

Alaila, waiho mai la Mr. Waile i ka buke i paiia, oia ka buke palapala a na Kuhina, me ka olelo hoi a ka Moi imua o ka poe Ahaolelo.