Iune 5: Leka e Kākau ʻia e Iʻi

June 5, 1838: Letter Written by ʻĪʻī

Below is a letter written on behalf of Kaʻahumanu by John Papa ʻĪʻī.  The letter is written to Kekuanaoa and Haalilio and references the necessity of paying off debt owed to John Meek, and others.

Available in Foreign Office & Executive, Chronological Files, 402-4, May 2, 9, 30, June 5, 27, 1838.

Lahaina Iune 5 1838

Auhea oe Mataio Kekuanaoa

Ke aloha ʻku nei ke lii ua kaua ia oe

Eia kekahi mea hoike ia olua o Timotea Haalilo. I ka la 4 o ka Iune nei ua kamailio ke ʻlii me na ʻlii no na dala a Keoni Miki elua tausani no ka uku hoopanee o Kamehameha, aia maloko o na aie a pau a me Kapolani laua o Kapena [Abpiki?]. Aia i ka wa e hookaa ai ka na aie a pau a mika Palani e haawi aku ai ka Miki mau dala elua tausani.

Ua ae na ʻlii ma ka olelo pu ana iho nei o olua ka ike maopopo paha. Eia kekahi, ua ku mai o Piia

Available in Foreign Office & Executive, Chronological Files, 402-4, May 2, 9, 30, June 5, 27, 1838.

i nehinei a o ka wa e hoolo mai ai ka moku e hooili mai oe i — wae hau au a i lanahu kekahi au e hooili mai ai.

Oia na olelo maloko o keia palapala hoike ia olua me ka inoino no ka keehi o Mika iau no ka maikai o ka makani.

Na Kaahumanu
Na Ii nae i ka-
kau keia mau olelo