Iune 10: Kanikele Beritania – ʻO Rikadi Kaletona

June 10, 1837: British Consul Richard Charlton

Below is an interesting exchange between British Consul Richard Charlton and Kauikeaouli.

Available in Foreign Office & Executive, Chronological Files, 402-4, June 2, 10, 1837.

(Ua unuhiia)

Kahi Kanikele Beritania
June 10, 1837

Auhea oe

Ke noi aku nei au ia oe e ke Alii, e ae mai oe e hele e ike i ke kahuna, ia Paterika Short, (he Pio maluna o ka moku Kelemenetine) ma koʻu oihana kanikele.

Me kaʻu hoonaniia
Owau no, e ke Lii,
o kau kauwa haahaa
hoolohe loa

(kakauia ka inoa Rikadi Kaletona)

Na ke alii
Tamehameha 3.

Available in Foreign Office & Executive, Chronological Files, 402-4, June 2, 10, 1837.

Iune 10 1837

Aloha oe
e ke Kanikele o Beritania ke hoʻkaka aku nei aʻu ia oe, Aole iaʻu ka moku Kelementina, Aia no i ka mea nona ka moku.

Tamehameha 3