Iune 11: No ke Ala Liʻiliʻi ma Kalawahine ma Honolulu ʻĀina (Māhele 1)

June 11, 1859: Regarding a Private Way in Kalawahine, Honolulu (Pt. 1)

Below is the first page in the proceedings before the Commission on Private Ways and Water Rights, in a matter filed by Richard Gilliland.

Available in Records of Private Ways and Water Rights, 1859 to 1892 Files, September 1892.

Keena o na Komisina Ala Liilii
Honolulu, June 11, 1859

No ke Ala Liilii ma Kalawahine ma Honolulu aina.

Hoopii mai o Richard Gilliland a me na mea e ae, i ala liilii no lakou e puka a e komo maloko o ko lakou aina, ma Kalawahine i Honolulu o Oahu.

Hora 11 o keia la, ua akoakoa na Komisina Ala Liilii, Robert G. Daves, S.P. Kalama, a me J.W. Makalena, ma ke Keena Hoomalu o Honolulu.

Mamua o ka hoomaka ana o keia i ka Poakolu, June 8, ua hele kino aku na Komisina e ike i kahi o ke Ala Liilii i noiiia, a ua kamailio aku i kolaila poe, e hanaia ka pxxxxpono o ke ala liilii ma keia la. Ua lohe hoi ka poe kuleana ma ia wahi.

O C.hax C. Harris ma ka aoao o ka poe noi i ala liilii, noiia mai oia, e hanaia i wahi kii e hoomaopopo ai i ka waiho ana o ka aina ma kahi i manaoia e holo ai ke ala liilii i noiia, he mea ia e hoomaopopo ai imua o ka aha, no ka noonoo, a na ka poe hoopii e uku no kela ana ana.

W. Ka. Hoohikiia, a olelo mai, ua noho au ma kahi i makemake nei i ala liilii. Mai koʻu wa uuku mai, a he 29 makahiki koʻu i keia wa, o ke ala kahiko, aia ma ka hope o ka pa o R. Gilliland. O ke ala o ko . . . .