Iune 22: He Kānāwai e Hoʻopau i ke Kānāwai no ka Launa Hewa

June 22, 1852: An Act to Abolish the Law of Illicit Cohabitation

This session law, enacted on June 22, 1852, repealed the law of illicit cohabitation. The original law was misunderstood and misapplied by the District Judges, and as a result, greatly oppressed the people.  Going forward,  any such offense would instead be punished as adultery.

Available in Session Laws, He Kumukanawai a me Na Kanawai, 1852.

He Kanawai
E Hoopau i ke Kanawai no ka Launa Hewa

No ka mea, Ua kuhihewa na Lunakanawai Apana i ke ano o ke Kanawai no ka Launa hewa, a ua hoopai pono ole ia a hookaumaha nui ia na kanaka malaila.

Pauku I. O ka Pauku elima o ka Mokuna umikumamakolu o ke Kanawai hoopai Karaima, e hoopauia a ua hoopauia no, a ma neia hope aku e hoopaiia ka moe kolohe mau o na mea elua e like pu no me ka moe kolohe o na mea i mareia.

Pauku II. E lilo keia Kanawai paa i kona la i hooholoiaʻi.

Aponoia i keia la 22 o Iune, M.H. 1852.

KAMEHAMEHA

KEONI ANA