Iune 22: He Kānāwai e Hoʻopau ana i ka Hana Pōʻalima maluna o nā Wahine

June 22, 1852: A Law to End Konohiki Labor for Women

Prior to the session law enacted below, women who did not work were required to “return to the work of the Konohiki as in former times, to the work appropriate of women.” The session law below repealed this law, and prohibited women from being compelled to do Konohiki work.

Available in Session Laws, He Kumukanawai a me Na Kanawai, 1852.

HE KANAWAI
E HOOPAU ANA I KA HANA POALIMA MALUNA O NA WAHINE

No ka mea, He mea kupono ole ke hoomau aku i ka hana poalima maluna o na wahine, a ua kupono ia i ka noho kahiko ana o keia Aupuni.

Nolaila, E HOOHOLOIA e na Lii a me ka Poeikohoia e na Makaainana o ko Hawaii Pae Aina, i akoakoa e kau Kanawai.

Pauku I. O kela olelo ma ka mahele 13 ka hana a na wahine, Mokuna III, o na Kanawai o ko Hawaii Pae Aina, kahi e olelo ana.

“A i ole e hana kekahi wahine e like me ka olelo o keia Pauku, alaila, e hoihoi hou ia i ka hana a ke Konohiki, e like me ka wa mamua i ka hana nae i kupono i ka wahine,” Ua hoopauia ia mau olelo, a ua lilo i mea ole loa, a ma keia hope aku aole loa e koiia kekahi wahine e hele i ka hana poalima a na Konohiki.”

Pauku II. E lilo keia i Kanawai no keia Aupuni i kona la i hoolahaiaʻi ma ka Nupepa Polunesia a me ka Elele Hawaii.

Aponoia i keia la 22 o Iune, M.H. 1852

KAMEHAMEHA

KEONI ANA.