Iune 26: No ka Palapala Kauoha o Keoni Ana

June 26, 1834: The Last Will and Testament of John Young

Below is one of the pages taken from John Young’s last will and testament.  Some of his will is written in English, some in Hawaiian.  A transcription for the Hawaiian language portion is below.

Available in Foreign Office and Executive Chronological File, 1790 – 1849 1834 June 26.

Ma ka Inoa o ke Akua – Amene

Wau, Keoni Ana, ke noonoo pono nei no wau, (aloha i ke Akua) aka ke maimai — Eia kuu palapala kauoha hope loa, — Penei — kuu aina e haawi ai ia Malie Kuamoo mamua o keia kauoha ia ia no ia, o Kamomoa, Holo akiu, Opuowao, Hoowalihalawa, a me Kaupo na inoa — pau loa ma Ainapuni o Hawaii — Na aina koe ihu, ma Hawaii, Maui, Molokai, Lanai a me Oahu, loa mai iau malalo o N Alii o Hawaii nei, ua hoohalikelike iau ia mau aina kau mau keiki ola ana, a me ka Aikake keiki ola ana —

Ala me kuu waiwai Maole ua hooha — likelike iau i kau mau keiki ponoi

Available in Foreign Office and Executive Chronological File, 1790 – 1849 1834 June 26.

Ka mea nana e mana ke hoohalikelike ana ke kanekela Beritania e noho ana manei ma kuu manawa e make ai, ina ole ia, aia i kana mea i kuhikuhi ai ai.

Alua mea i waiho ai o kuu kauoha o Alika a me Luka na Laua hooponopono.

Na Keoni ana