Iune 28: “Palapala Lio na Kauikeaouli ia Kuahine”

June 28, 1830: A Letter from King Kauikeaouli Regarding Horses

This brief letter, which was written when Kauikeaouli was approximately 16 years old, provides instructions about his horses. Please find the transcription below.

Available in Foreign Office and Executive Chronological File, 1790 – 1849 1830 June – Dec.

Na Kuahine, Oahu Honolulu

Maui Lahaina Iune 28ʻʻ 1830

Aloha nui olua
e Kuahine a me Keomailani. Eia mai a olua mau wahi Ia elua lau au elua lau a Keomailani o tau mau wahi hoouta i hola no ia ia olua Pau ia olelo au ia olua.

Eia neia manao ou ia olua me Kekuanaoa o tou mau Lio e hoouta mai e ha no ou mau lio e hoouta mai ana aole au i ike atu i ta nui lio. O tou mau ao i hola no ia ia outou e hoouta maitai mai oe itua lio. King Kauikeouli