Iulai 26: Leka a Kekūanāoʻa iā Richard Thomas Adimala Hope

Iulai 26, 1843: Letter from Kekūanāoʻa to Rear Admiral Richard Thomas

On July 31, 2018, we will be celebrating the 175th anniversary of Lā Hoʻihoʻi Ea, Sovereignty Restoration Day. The following correspondence documents the initial meetings leading up to this momentous occasion.

The first letter, which was translated from English into Hawaiian by G.P. Judd, was authored by Rear Admiral Thomas. The response to this letter was authored by Kekūanāoʻa. Transcriptions for both letters are below.

Available in FO&Ex Chronological File, 1790 – 1849 1843 Jul 21, 26.

Ko ke Lii Wahine Beri-
tania Moku Dublin
Mawaho o Honolulu
Iulai 26 1843

Aloha oe

No kou makemake e mahaloia mai au i ka halawai pu me ka Moi Kamehameha III, ke Lii, e kamailio pu me ia, me ka Moi, no ka Haawi ana o kona Aupuni me ka manao e hoihoiia mai; nolaila, ke noi aku nei au ia oe e lokomaikai mai oe iaʻu a e hoopuka aku i ka Moi koʻu makemake, i hiki ia ia ke hoakaka mai i ka manawa a me ka wahi e halawai ai

Owau no me ka mahalo
kou kauwa hoolohe
(inoa) Richard Thomas
Adimala Hope, a me ke
Lii Nui o H.B.M. mau
manuwa a me na moku
ma ka moana Pakifika

Na Kekuanaoa
Ke Lii Kiaaina
Oahu

Unuhiia e G.P.Judd
Unuhiolelo a me ke
Kakauolelo no ke Aupuni


Available in FO&Ex Chronological File, 1790 – 1849 1843 Jul 21, 26.

Aloha oe e Richard Thomas ka Adimala Beritania

Ua loaa mai nei iau kau palapala me ka mahalo a ua hoike aku wau i ke Lii kou manao e halawai me ia. Ua oluolu ke Lii i kau olelo ana a ke i mai nei iau e hoike aku ia oe aia i ka la apopo hora 11 o ke kakahiaka halawai me ia ma kona hale, e noho nei.

O wau no me ka ma-
halo

Honolulu Iulai 26

[Archives note in pencil providing loose translation]