ʻOkatoba 16: Kuʻikahi me Netelani

October 16, 1862: Treaty with Netherlands

A treaty of Friendship, Commerce and Navigation was secured between “His Majesty the King of the Hawaiian Islands” and “His Majesty the King of the Netherlands” at the Hague on October 16, 1862. The plenipotentiaries listed for the King of the Netherlands were Paul van der Maesen de Sombreff, Minister of Foreign Affairs, and Gerardus Henri Betz, Minister of Finance. Sir John Bowring was the Hawaiʻi plenipotentiary. This treaty was ratified by the Kingdom of Hawaiʻi in Honolulu on October 3, 1863. See Treaties – Netherlands. Below are excerpts from the Hawaiian language version of this treaty. Transcripts for these excerpts are also provided.

Available in Treaties – Netherlands.

He Kuikahi me ke Aupuni o Netelani

O ka Moi ke Alii o na Mokupuni Hawaii ma kekahi aoao, a o ka Moi ke Alii o Netelani ma kekahi aoao, no ka makemake e hookupaa i na launa aloha iwaena oia mau aupuni, a me ka hoolauna kalepa iwaena o na kanaka oia mau aina, mamuli o ke kuikahi aloha, kalepa a me ka hooholomoku, a no keia mea, ua koho i ko laua mau Lunamana, peneia,

Available in Treaties – Netherlands.

Ua kakauia keia ma ka Hague i keia la (16) umikumamaono o Okatoba, a i ka makahiki hookahi tausani ewalu haneri me kanaaono kumamalua.

John Bowring
J. Vander Maesen de Sombreff
G.H. Betz