ʻOkatoba 24: Leka a Hoapilikāne iā Kaʻahumanu

October 24, 1827: Letter from Hoapilikāne to Kaʻahumanu

On October 24, 1827, Hoapilikāne (also known as Ulumeheiheihoapilikāne), Governor of Maui, wrote a letter to Elisapeka Kaʻahumanu, the Regent of the Hawaiian Kingdom. In this letter, he writes about a violent incident involving Captain Clark and the crew of the English whale ship the John Palmer.  While the ship was in Lahaina, several women (Nakoko and Mikapako) secretly boarded the ship. When this was discovered, Hoapili asked the Captain to return the women. Clark refused. The next day, Hoapili repeatedly asked the Captain to return the women. Clark again refused, ridiculing and sneering at Hoapili’s demands. At this point, Hoapili detained the Captain. The crew, in the meantime, commenced firing cannon balls  in the general direction of the mission house–the home of the missionary William Richards. Later, Richards attempted to mediate this dispute. In the end, the Captain was released and in exchange he promised to release the women. The women were not released, however, and the John Palmer sailed off for Honolulu.

Available in Foreign Office and Executive: Chronological File, 1790 – 1849 1827 Oct 15, 24 Nov 2.

[Copy] Lahaina Okakoba 24 1827
Aloha oe Elisapeka Kaahumanu,
Eia ka olelo ke hai aku nei ia oe. Ua hewa iho nei makou o Maui nei. Aole hewa ia hai i hewa no ia’u na ko’u manao ponoi no. Eia ka mea i hewa ai, e nana mai oe, ma ka manao o ke Akua, no ka mea, ua olelo kakou, aole e holo ka wahine hookamakama i ka moku. Malama iho nei au ma ia leo o kakou. A holo malu iho nei ka wahine e hookamakama o Nakoko a me Mikapako, aole au i ike i ka inoa o kahi mau wahine. I lohe . . . .
Available in Foreign Office and Executive: Chronological File, 1790 – 1849 1827 Oct 15, 24 Nov 2.
mai au i kanaka he wahine ko ka moku; alaila, nonoi aku au i ke alii moku ia Kapena Kalaka, e hoihoi mai i ka wahine, aole e ae mai, hoomaewaewaia mai kaʻu olelo, a hala ia la; kakahiaka ae, nonoi hou aku au, ekolu au noi ana aku. I mai kela ia’u, e hana wale no oukou, aole e pono, aole pela Pelekane, aole no oukou e pono ke aua i ka wahine i ka Pelekane.  O ka wahine no i hele ma ka hewa mai aua oukou, o hiki mai ka Manuwa pau loa oukou i ka luku. Alaila i aku au, aole loa ou manao ia mau mea au i olelo mai la, hookahi pono iaʻu manao . . . .