Iune 5: Leka e Kākau ʻia e Iʻi

June 5, 1838: Letter Written by ʻĪʻī

Below is a letter written on behalf of Kaʻahumanu by John Papa ʻĪʻī.  The letter is written to Kekuanaoa and Haalilio and references the necessity of paying off debt owed to John Meek, and others.

Available in Foreign Office & Executive, Chronological Files, 402-4, May 2, 9, 30, June 5, 27, 1838.

Lahaina Iune 5 1838

Auhea oe Mataio Kekuanaoa

Ke aloha ʻku nei ke lii ua kaua ia oe

Eia kekahi mea hoike ia olua o Timotea Haalilo. I ka la 4 o ka Iune nei ua kamailio ke ʻlii me na ʻlii no na dala a Keoni Miki elua tausani no ka uku hoopanee o Kamehameha, aia maloko o na aie a pau a me Kapolani laua o Kapena [Abpiki?]. Aia i ka wa e hookaa ai ka na aie a pau a mika Palani e haawi aku ai ka Miki mau dala elua tausani.

Ua ae na ʻlii ma ka olelo pu ana iho nei o olua ka ike maopopo paha. Eia kekahi, ua ku mai o Piia

Available in Foreign Office & Executive, Chronological Files, 402-4, May 2, 9, 30, June 5, 27, 1838.

i nehinei a o ka wa e hoolo mai ai ka moku e hooili mai oe i — wae hau au a i lanahu kekahi au e hooili mai ai.

Oia na olelo maloko o keia palapala hoike ia olua me ka inoino no ka keehi o Mika iau no ka maikai o ka makani.

Na Kaahumanu
Na Ii nae i ka-
kau keia mau olelo

Mei 23: “The King’s Band” – ʻAelike Hoʻopaʻa Hana

May 23, 1848: The King’s Band – A Contract for Services

Available in Chronological File, 1790-1849, Series 402-23, Folder: 1848 May 20-25.

The King’s Band

The undersigned members of His Majesty’s Band of Music, hereby contract and agree to serve under the orders of William Merseburgh, the Captain appointed by His Majesty. Continue reading “Mei 23: “The King’s Band” – ʻAelike Hoʻopaʻa Hana”

Mei 22: No ka Hoʻokō ʻole i ke Kānāwai no ka Hoʻokamakama

May 22, 1843: Regarding the Non-Enforcement of Fornication Laws

The letter below was issued during the five-month British occupation of Hawaiʻi. Addressed to Kauikeaouli, the letter explained that the British had no intention of rescinding the order to the governors to not enforce the laws involving fornication. Apparently, once the British flag was placed here in the islands, no disgraceful practices defiling that flag would be tacitly condoned.

Available in Chronological File, 1790 – 1849, Series 402-9, Folder: 1843 May 11, 12, 13, 16, 17, 22.

Continue reading “Mei 22: No ka Hoʻokō ʻole i ke Kānāwai no ka Hoʻokamakama”

Aperila 30: Kamehameha III iā Kanikela Beritania no ka Nonoi ʻana mai i nā Pahu Waina

April 30, 1839: Kamehameha III’s Response to British Consul Richard Charlton’s Request for Duty-Free Wine

Available in Chronological Files 402-5, dated April 30, 1839.

Ua loaa iaʻu kau palapala e nonoi ana i palapala ae i ka hoopae uku ole mai i na pahu waina elua. Ua makemake no wau e haawi aku i na pono a pau a ko Beritania poe alii e haawi ai i na Kanikela o na aina e e noho ana ilaila.

No ia mea, ke makemake nei au e haawi mai oe i ka olelo, a i ke kanawai paha o kou aina i pili i keia wahi, a e lilo no ia i kumu no kau hana ana.

Naʻu na Ta_ III