Iune 22: He Kānāwai e Hoʻopau ana i ka Hana Pōʻalima maluna o nā Wahine

June 22, 1852: A Law to End Konohiki Labor for Women

Prior to the session law enacted below, women who did not work were required to “return to the work of the Konohiki as in former times, to the work appropriate of women.” The session law below repealed this law, and prohibited women from being compelled to do Konohiki work.

Available in Session Laws, He Kumukanawai a me Na Kanawai, 1852.

Continue reading “Iune 22: He Kānāwai e Hoʻopau ana i ka Hana Pōʻalima maluna o nā Wahine”

Iune 19: He Kānāwai e Hōʻole ana i ka Hoʻopaʻi ʻana i nā Wahine i Loaʻa nā Keiki Moekolohe

June 19, 1852: An Act Abolishing the Punishment of Women Who Become Pregnant by Fornication or Adultery

In the statute below, a woman who became pregnant by “fornication” or “adultery” would not be fined or punished until after the birth of the child. If the child lived past the age of four months, the woman would not be punished. But if the child failed to live to the age of four months, the woman would be found guilty and punished in accordance with Chapter XIII of the Penal Code.

Available in Session Laws, He Kumukanawai a me Na Kanawai, 1852.

Continue reading “Iune 19: He Kānāwai e Hōʻole ana i ka Hoʻopaʻi ʻana i nā Wahine i Loaʻa nā Keiki Moekolohe”

Iune 14: No ke Kau ʻia ke Kumukānāwai no ko Hawaiʻi Pae ʻĀina

June 14, 1852: Promulgation of Hawaiʻi’s Constitution

The 1852 Constitution entitled, Kumukanawai i Haawiia e ka Moi Kamehameha III., ke Aliʻi o ko Hawaii Pae Aina, me ke Kuka Pu a me ka Ae Pu o na ʻLii a me ka Poeikohoia e na Makaainana i Akoakoa iloko o ka Ahaolelo Kau Kanawai, i ka La 14 o Iune, 1852, was enacted as the result of an extensive process involving the people, nobles, and Mōʻī.

Available in Constitutions collection, Kumukanawai i Haawiia e Ka Moi, 1852.

Iune 11: No ke Ala Liʻiliʻi ma Kalawahine ma Honolulu ʻĀina (Māhele 1)

June 11, 1859: Regarding a Private Way in Kalawahine, Honolulu (Pt. 1)

Below is the first page in the proceedings before the Commission on Private Ways and Water Rights, in a matter filed by Richard Gilliland.

Available in Records of Private Ways and Water Rights, 1859 to 1892 Files, September 1892.

Continue reading “Iune 11: No ke Ala Liʻiliʻi ma Kalawahine ma Honolulu ʻĀina (Māhele 1)”