Iune 7: No ke Kau ʻia ke Kumukānāwai no ko Hawaiʻi Pae ʻĀina

June 7, 1839: Promulgation of Hawaiʻi’s Constitution

The first Constitution, established by Kauikeaouli on June 7, 1839, proclaimed the rights of the people and ensured equal protection for both the people and the chiefs.

Available in Constitutions collection, Ke Kumu Kanawai a me Ke Kanawai Hooponopono Waiwai, 1840.

Continue reading “Iune 7: No ke Kau ʻia ke Kumukānāwai no ko Hawaiʻi Pae ʻĀina”

Iune 5: Leka e Kākau ʻia e Iʻi

June 5, 1838: Letter Written by ʻĪʻī

Below is a letter written on behalf of Kaʻahumanu by John Papa ʻĪʻī.  The letter is written to Kekuanaoa and Haalilio and references the necessity of paying off debt owed to John Meek, and others.

Available in Foreign Office & Executive, Chronological Files, 402-4, May 2, 9, 30, June 5, 27, 1838.

Lahaina Iune 5 1838

Auhea oe Mataio Kekuanaoa

Ke aloha ʻku nei ke lii ua kaua ia oe

Eia kekahi mea hoike ia olua o Timotea Haalilo. I ka la 4 o ka Iune nei ua kamailio ke ʻlii me na ʻlii no na dala a Keoni Miki elua tausani no ka uku hoopanee o Kamehameha, aia maloko o na aie a pau a me Kapolani laua o Kapena [Abpiki?]. Aia i ka wa e hookaa ai ka na aie a pau a mika Palani e haawi aku ai ka Miki mau dala elua tausani.

Ua ae na ʻlii ma ka olelo pu ana iho nei o olua ka ike maopopo paha. Eia kekahi, ua ku mai o Piia

Available in Foreign Office & Executive, Chronological Files, 402-4, May 2, 9, 30, June 5, 27, 1838.

i nehinei a o ka wa e hoolo mai ai ka moku e hooili mai oe i — wae hau au a i lanahu kekahi au e hooili mai ai.

Oia na olelo maloko o keia palapala hoike ia olua me ka inoino no ka keehi o Mika iau no ka maikai o ka makani.

Na Kaahumanu
Na Ii nae i ka-
kau keia mau olelo

Iune 3: No ke Kuʻikahi me nā ʻĀina ʻĒ

June 3, 1850:  Regarding Treaties with Foreign Nations

On June 3, 1850, the Privy Council considered a number of issues related to foreign relations. Of some interest is the determination that if the French and English refused to make a new treaty similar to that made with the United States, notice would be given that the existing treaty would cease in one year.

Available in Privy Council Minutes, Manuscript 1847-1850, Hawaiian

Continue reading “Iune 3: No ke Kuʻikahi me nā ʻĀina ʻĒ”

Mei 27: Komisina o nā ʻĀina Mōʻī: Nā Palapala Hoʻolimalima

May 27, 1895: Crown Land Leases

Below is an entry from a ledger tracking the issuance of Crown Land leases on the island of Hawaiʻi during the time period of 1892-1895. For example, Lessee Dauphiny (#141) received an area of 100 acres on May 27, 1895. It would appear that the amount of the rental was $150 for a term of 30 years.

Available in Leases and Financial Records Vol. 10, Hawaii Island Leases, 1892-1895.

Continue reading “Mei 27: Komisina o nā ʻĀina Mōʻī: Nā Palapala Hoʻolimalima”

Mei 25: E Hookapu i ka Lawelawe ana i ka Pepehi Kanaka

May 25, 1852: To Prevent the Carrying of Deadly Weapons

On May 25, 1852, the House of Nobles and the Representatives of Hawaiʻi passed a law to address the habit of carrying deadly weapons–a practice that was considered dangerous to life and the public peace. Unless authorized under law, a person was subject to a fine of $10-30 for carrying or being found armed with a bowie knife, sword-cane, pistol, air-gun, slung-shot, or any other deadly weapon. If the person was unable to pay the fine, they were subject to imprisonment at hard labor for a minimum of 15 days and up to two months.

Available in Session Laws, He Kumukanawai a me Na Kanawai, 1852.

Continue reading “Mei 25: E Hookapu i ka Lawelawe ana i ka Pepehi Kanaka”

Mei 23: “The King’s Band” – ʻAelike Hoʻopaʻa Hana

May 23, 1848: The King’s Band – A Contract for Services

Available in Chronological File, 1790-1849, Series 402-23, Folder: 1848 May 20-25.

The King’s Band

The undersigned members of His Majesty’s Band of Music, hereby contract and agree to serve under the orders of William Merseburgh, the Captain appointed by His Majesty. Continue reading “Mei 23: “The King’s Band” – ʻAelike Hoʻopaʻa Hana”

Mei 22: No ka Hoʻokō ʻole i ke Kānāwai no ka Hoʻokamakama

May 22, 1843: Regarding the Non-Enforcement of Fornication Laws

The letter below was issued during the five-month British occupation of Hawaiʻi. Addressed to Kauikeaouli, the letter explained that the British had no intention of rescinding the order to the governors to not enforce the laws involving fornication. Apparently, once the British flag was placed here in the islands, no disgraceful practices defiling that flag would be tacitly condoned.

Available in Chronological File, 1790 – 1849, Series 402-9, Folder: 1843 May 11, 12, 13, 16, 17, 22.

Continue reading “Mei 22: No ka Hoʻokō ʻole i ke Kānāwai no ka Hoʻokamakama”