Maxims of Equity: Nā Rula Kaulike / Nā ʻŌlelo ʻAlakaʻi Kumu o ke Kaulike

Na J.M. Poepoe i kākau i puke no nā rula kaulike. Wehewehe ʻia ia mau rula ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, a he mau rula nō hoʻi ia i unuhi ʻia mai ka ʻōlelo Lākina mai. A loaʻa akula ka manaʻo laulā o ua rula nei.  Eia malalo iho nei kekahi o kēlā mau rula i hōʻākāka maiau ʻia e Poepoe, kekahi loio kūpuna keu a ke akamai.

Continue reading “Maxims of Equity: Nā Rula Kaulike / Nā ʻŌlelo ʻAlakaʻi Kumu o ke Kaulike”

Nā Hua Hōʻailona: L.K., mak.

Ka Puke Moʻolelo o ka ʻAha ʻĀpana o Honolulu

Eia mai i lalo nei kekahi mau kiʻi mai ka Puke Moʻolelo o ka ʻAha Hoʻokolokolo ʻĀpana o Honolulu i ʻike ka makamaka heluhelu i kekahi laʻana o ka ʻōlelo Hawaiʻi e pili ana i ka ʻoihana hoʻokolokolo o ka wā i hala.

  • L.K. – Lunakānāwai
  • Mak. – Makahiki